Båtplasser

Båtstø vel har to bryggeanlegg, ett ved Sydstranda og ett ved Nordstranda.

Etter tidligere missforståelser ønsker vi å understreke at båtplasser ikke følger med hytten, og fordeles etter venteliste. Trenger du båtplass, ta kontakt med leder for båtutvalget for bryggeanlegget eller med styret.

Utvalg: Båt og brygger Nord og Syd
Glenn Massey (e-post: glenn@euro-tec.no)
Medlem Nord Peder Thorsen
Medlem Syd Dag Sønderland