Strendene

Hytteeiere bruker to strender på Båtstø, Nordstranda (som tilhører vellet) og Sydstranda. Sydstranda er en privat strand som vi får låne.

Hver strand har et eget strandutvalg som blant annet arrangerer istandsetting av strendene, benker, badehus, rydding osv. Utvalgsmedlemmer:

Sydstranda
Medlem Espen Bekkevold
Medlem Morten Borander
Medlem Bjørn Fossan

Nordstranda
Leder Stian Samer
Medlem Erik A. Engenes
Medlem Henning Tønnesson