Årsmøte Båtstø vel og medlemsmøte/årsmøte BVA 15. mars

15.03.2012 08:27

Møtene avholdes i Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, 0685 Oslo, torsdag 15. mars: 

Årsmøte Båtstø vel kl. 18.00

Dagsorden:

1. Innkallingen (åpning og valg av møteleder, valg av to personer til å underskrive protokoll, opptelling av fremmøtte medlemmer)

2. Styrets årsberetning 2011

3. Utvalgsrapporter 2011

4. Regnskap og revisjonsberetning for 2011

5. Virksomhetsplan 2012 

6. Budsjettforslag 2012

7. Fastsettelse av kontingent for 2012

8. Fastsettelse av honorar til styret og utvalgsledere

9. Fra ordensutvalget (Valgkomiteen)

10. Innkomne saker

 

Medlemsmøte Båtstø Vann og Avløp kl. 20.00

Dagsorden: 

1. Gjennomgang status ferdigstillelse av anlegg

2. Gjennomgang økonomi

3. Avstemming over forliksforslag

4. Informasjon om drift

5. Spørsmål og synspunkter fra salen

 

Årsmøte 2011 Båtstø Vann og Avløp kl. 21

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og budsjett

5. Medlemskontingentens størrelse

6. Valg av styreleder og styremedlemmer som er på valg

7. Valg av revisor

8. Eventuell kompensasjon til medlemmer som har gjort innsats for foretaket

9. Andre innkomne saker

 

Utfyllende informasjon og dokumentasjon til møtene er sendt ut via mail til medlemmene. 

Kontakt styret i Båtstø vel ved spørsmål. 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , . Bokmerk permalenken.