Kontakt styret

Har dere spørsmål som dere ikke har funnet svaret på her på disse sidene?
Ta gjerne kontakt med styret per e-post eller telefon.

Styret har opprettet en felles mail: styret@batsto.no

Leder: 
Terje H. Holm
Mobil: 90685510,  terje.harald.holm@gmail.com

Kasserer:
Bjørn Paulsen, bjorn@revisjonconsult.no

Sekretær:
Anne Jenner, anne.jenner1@gmail.com

Styremedlem:
Jarle Tangen, jarle@loopfilm.no
Pål Myren  palmyren@gmail.com

Kontaktinformasjon og informasjon om hvordan vi informerer? 

Vellets Facebooksider, Båtstø vel – Hallangen, er per i dag hovedkilden til løpende informasjon, i tillegg til e-post til medlemmene. Nettsidene batsto.no oppdateres hovedsakelig med tidspunktene for kommende dugnader, og med navnene på medlemmer av styret og utvalgene, samt kontaktinformasjon.

Har du forslag du ønsker at utvalgene eller styret skal ta stilling til?

Ta kontakt, helst via e-post, og beskriv forslaget ditt.

Er du ny hytteeier, eller har du byttet e-postadresse? Er du usikker på om styret har fått e-postadressen din, eller har du en mistanke om vi bruker en gammel e-postadresse? Ta kontakt med oss på styret@batsto.no