Vannforsyning

Båtstø vel har et eget utvalg for vannforsyning, renseanlegg og pumpehus (sommervann fra Båtstø-tjernet). Vannet skrus vanligvis på i april. Husk å steng alle kraner før vannet skrus på!

Informasjon om mulighet for kommunal avløp og vannforsyning:

BVA utreder for tiden mulighetene for kommunal vannforsyning. 25. april 2017 holdt BVA et åpent informasjonsmøte om kommunalt avløp og vannforsyning til eiendommer i de tre velområdene Båtstø, Langebåt og Marikova. Under møtet orienterte bl.a. Enhetsleder Otto Schacht fra Frogn kommune om kommunale vedtak og planer av betydning for vårt område. Det var interessante opplysninger, som ledet til mange spørsmål fra de fremmøtte. Her finner dere presentasjonen som ble benyttet under møtet, og et referat som søker å sammenfatte det viktigste.

Kommunal vannforsyning er for tiden under etablering gjennom BVA og forventes klar til sesongen 2020.

Vannutvalget 2016
Leder Tom Jonassen, tom@ingviking.no
Medlem Dag Einar Samer
Medlem Harald Grøndahl