Dugnader

Vellet arrangerer to dugnader om våren og en dugnad på høsten. Dugnadene er svært viktige for å holde fellesområder som stier og strender i god stand og deltakelse oppfordres på det sterkeste.

Mer informasjon kommer  på mail til medlemmene og på Facebook gruppa.

Oppmøte på Båtstøtunet kl. 10:00 – dugnaden varer til ca kl 14:00.
Husk å registrere deg ved oppmøte.

Vanlige oppgaver:

  • Rundt tjernet:  Rydding av vegetasjon, med hovedvekt på sydsiden.
  • Strender:  Rydding/raking/rydde/brygger og bøyer.
  • Brygger:  Lemmene skal legges ut
  • Toaletter strendene:  Toalettbygg sydstranda og nordstranda

Det er mange uløste oppgaver, og vi håper derfor på godt fremmøte. Øvrige dugnadsoppgaver vil bli meddelt ved fremmøte. Dersom du har synspunkter på gjøremål til vellets beste, kontakt miljøutvalget på e-postadresse:  famsamer@hotmail.com

Om dugnadene og dugnadsutvalget

Båtstø vel arrangerer halvårlige fellesdugnader på vellets fellesområder og når man har stilt på dugnad, trekkes kr. 1500,- fra på velavgiften. Oppgavene er varierte, man kan bidra med alt fra felling av trær til baking av kaker.

Båtstø vel har et eget dugnadsutvalg som planlegger og arrangerer dugnadene (som regel to dugnader om våren og en om høsten). Det er mulig å avtjene dugnadsplikten på andre tidspunkter enn de som arrangeres av dugnadstuvalget.
Kontakt dugnadsutvalget hvis du har spørsmål eller ønsker om oppgaver som burde gjøres på dugnad.

Miljø- og dugnadsutvalget 2020: 
Leder Kristin Samer (e-post: famsamer@hotmail.com)
Medlem Øivind Ruus
Medlem Per Erik Moe
Medlem Betty Wille