Strendene

Hytteeiere bruker to strander på Båtstø, Nordstranda (som tilhører vellet) og Sydstranda. Sydstranda er en privat strand som vi får låne.

Hver strand har et eget strandutvalg som blant annet arrangerer istandsetting av strendene, benker, badehus, rydding osv. Utvalgsmedlemmer:

Sydstranda
Leder: Bjørn Fossan
Medlem:  Øistein Svamo
Medlem: Tore Kristoffersen
Medlem: Trygve Dahl

Nordstranda
Leder Stian Samer
Medlem Erik A. Engenes
Medlem Henning Tønnesson