Vinterklargjøring av avløpsanlegget

Båtstø Vann og Avløp 2019

 

 

Bruk av avløpssystemet

 

De fleste hytteeiere har normal bruksperiode fra april – oktober/november med stenging av hytta om vinteren. For å få mest mulig problemfri drift av avløpsanlegget i bruksperioden er det nødvendig med noe vedlikehold gjennom sesongen. Først, når man tar hytta i bruk på våren, deretter i sesongen når hytta brukes, og til slutt når man avslutter og stenger hytta på høsten.

 

Åpning om våren

Løft av lokket på tanken og se om alt ser normalt ut. Kontroller at pumpa starter og at den faktisk pumper ut vann. Spyl vekk eller fjern eventuelle avleiringer langs kanten i tanken og på pumpen. Fyll tanken flere ganger slik at avløpsvannet som har stått i grenledningen gjennom vinteren, blir pumpet ut til hovedledningene og dermed videre ut til renseanlegget.

Bruk gjerne tvangskjøringsknappen til pumpen i styringsskapet, da får man ut mer vann fra tanken før ny fylling. (Du kan kjøre vannet helt ned til pumpen begynner å «slurpe»). Noen opplever at knappen for tvangskjøring må trykkes hardt ned for at den skal virke.

 

 

Ved bruk av tvangskjøringsknappen skal det lyse grønt og rødt i styringsboksen og alarmboksen inne i hytta skal avgi lydsignal. Bytt alltid batteriet i alarmboksen på starten av sesongen (unntatt de som har alarm med strømforsyning). Dersom batteriet går flatt i løpet av sesongen, vil det ikke merkes og alarmen vil ikke gi signal ved feil. Tanken kan da renne over. Batterier (2 stk CR1616) fås kjøpt i Sommerbutikken.

 

Vedlikehold i bruksperioden

Det vil være stor variasjon i bruken av hyttene på våren, i ferietiden og på høsten. Vedlikehold og tilsyn må tilpasses den enkelte eiendom, med bruk av sunn fornuft.

Hvis du skal være borte fra hytta noen uker, skyll gjerne ned toalettet noen ganger eller bruk hageslange i pumpekummen for å få avløpsvannet helt ut til hovedledningen før du drar.

Bruk eventuelt tvangskjøringsknappen for å la det stå igjen minst mulig vann i tanken.

Når man kommer tilbake til hytta etter noen uker, ta en sjekk om pumpen virker som den skal.

Det kan danne seg avleiringer rundt kanten omtrent midt i tanken. Det er en fordel om denne avleiringen spyles vekk og føres ut sammen med avløpsvannet.

Det er viktig at alarmen virker og gir signal når feil oppstår – sjekk alarmen av og til.

Sørg for at alle brukere av hytta er fullt informert om bruksregler for anlegget, særlig hva som ikke skal kastes i do. Ta gjerne en sjekk av tanken i perioder med mye bruk.

 

Viktige punkter for vinteren – for alle hytteeiere

–        Det står vann i kvernpumpen/tanken gjennom vinteren, så frostsikring er absolutt nødvendig. Ikke slå av sikring til pumpe/tank (og heller ikke hovedsikring i hytta). Det trengs strøm til varmekablene i tanken.

–        Det er kraner ute på rørledningen som ikke har godt av å fryse, så også derfor viktig å ha strøm på gjennom vinteren. Strømforbruket vil uansett være lavt. Sjekk i styringsskapet for pumpe/tank at termostaten for rørledningene er innstilt fornuftig (kan variere litt fra hytte til hytte hvordan føleren er gravd ned, men normal innstilling er mellom +2 og +4 grader).

–        Sjekk i styringsskapet at bryteren for avløpsledningen står på 1 (viktig: må ikke stå på 2), og at bryteren for vannledningen står på 0. Hvilken av bryterne som er for avløp og for vann skal være skrevet med tusj eller markert på annen måte i skapet.

Send mail til famtorgan@hotmail.com dersom du ikke finner dette.

 

 

For hytteeiere som stenger hytta om vinteren

Vannet som er igjen i tanken gjennom vinteren bør være så rent som mulig. Før du forlater hytta;

–    spyl tanken innvendig med hageslange slik at du får løsnet belegg langs veggene i tanken og på pumpe og slanger.

–    for å få renest mulig vann i rørledningen ut til hovedledningen, fyll mye rent vann i tanken slik at pumpen kjører minst 4-5 ganger. Bruk gjerne knappen for tvangskjøring, da får du ut mer av vannet i tanken før ny fylling.

–    frostsikring av toalett og vasker dersom du ikke har varme i hytta om vinteren. Skru av vanntilførsel og foreta avtapping av vannledningene i hytta, tøm toalettsisternen for vann og tørk opp vannet i vannlåsen. Vannlås og blandebatterier i vasker tømmes for vann. Tett igjen vannlåser med klut e.l. for å hindre at lukt kommer opp fra tanken.

–     NB! Det er forbudt å bruke frostvæske i vannlåser, da den biologiske prosessen i renseanlegget blir ødelagt og fellesskapet blir påført store kostnader.

 

For hytteeiere som benytter hytta gjennom vinteren;

Det er viktig å bruke normalt med vann i toalettet også gjennom vinteren. Spares det veldig på vannet, kan konsistensen i pumpetanken bli for tykk, noe som igjen kan føre til propper og tilstopping i rørledningene til renseanlegget.

Hvis det ikke er kontinuerlig bruk, bør du sørge for at det er mest mulig rent vann i tanken under fravær, se ovenfor mht. rent vann i tanken.

 

Litt generell informasjon;

Overdekning av rørledninger (både hovedledninger og grenledninger inn til hver enkelt hytte) er viktig for å holde temperaturen på avløpsvannet lavest mulig gjennom sommeren og beskytte mot skader fra dyr. Styret vil sette veldig stor pris på medlemmer som sjekker egne rørledninger og nærliggende strekk av hovedledninger for mangler i overdekningen. Det bør helst være 10-20 cm med overdekning til enhver tid alle steder. Det beste er om du kan reparere avdekkede mangler selv. Overdekningsmasse finnes ved containerne ved Sommerbutikken. Alternativt er det fint om du gir beskjed til Øivind Gjetanger på oivind.gjetanger@gmail.com.

 

 

Oppsummering;

Ta en sjekk av at alt fungerer når du tar hytta i bruk på våren.

Sørg for at alle som benytter hytta kjenner bruksreglene for avløpsanlegget

Følg med anlegget i løpet av sommeren

Avslutt sesongen som beskrevet ovenfor

Har du spørsmål til drift, ta kontakt med Lars Torgan på famtorgan@hotmail.com eller sms/tlf 905 93 910, alternativt Øivind Gjetanger på oivind.gjetanger@gmail.com eller sms/tlf 951 59 382.