Vann og avløp

Vann

Båtstø Vel har per idag vanntilførsel fra Tjernet som ligger langs Kapteinstien. Vanntilførselen sikres av vannutvalget som jevnlig gjennomfører vedlikehold og testing av vannkvalitet. Fordi vannledningene ikke er sikret mot frost er det kun sommervann

Viktig beskjed fra vannutvalget:
Husk å skru igjen alle kraner som har vært åpne om vinteren før sommervannet skrus på igjen (normalt skjer dette i april).

BVA utreder for tiden mulighetene for kommunal vannforsyning. 25. april 2017 holdt BVA et åpent informasjonsmøte om kommunalt avløp og vannforsyning til eiendommer i de tre velområdene Båtstø, Langebåt og Marikova. Under møtet orienterte bl.a. Enhetsleder Otto Schacht fra Frogn kommune om kommunale vedtak og planer av betydning for vårt område. Det var interessante opplysninger, som ledet til mange spørsmål fra de fremmøtte. Her finner dere presentasjonen som ble benyttet under møtet, og et referat som søker å sammenfatte det viktigste.

Referat fra informasjonsmøtet om kommunalt vann og avløp for Båtstø 25 april 2017 Informasjonsmøte V&A 2017-04-25 utsendelse

Kommunal vannforsyning er for tiden under etablering gjennom BVA og forventes å være klar til sesongen 2020. (aug.2019)

Avløp

For de hyttene som er tilknyttet BVA er det et eget avløpssystem. For å unngå problemer i renseanlegget er det viktige regler som må overholdes. Disse finner dere her

For hytter tilknyttet BVA er det en egen e-postliste: kontakt Øivind Gjetanger (e-post: oivind.gjetanger@gmail.com).