Kontakt Båtstø vann- og avløp (BVA)

Kontaktinformasjon styret i Båtstø vann- og avløp (BVA)

Lars Torgan er primær kontaktperson ved pumpeproblemer.

Hans Georg Wille 90 84 59 31 hans.georg.wille@Outlook.com
Øivind Gjetanger 95159382 oivind.gjetanger@gmail.com
Lars Torgan 90593910 famtorgan@hotmail.com