Do- og kjøkkenregler

NB! Anlegget tar ikke imot «alt».  Det du skyller ned som ikke har noe i anlegget å gjøre vil måtte tømmes ut av pumpesumpen din og kan eventuelt også ødelegge pumpen. Det er også en del flytende stoffer som vil ødelegge bioprosessene i renseanlegget. Dette vil skape driftsproblemer og påføre betydelige merkostnader.

TO DO!

Det som kan skylles ned i doen er;

 • kun det som kommer ut av kroppen
 • vanlig toalettpapir (bleket/ mykt, NB: ikke resirkulert)

NOT TO DO!

Det som ikke må skylles ned er bl.a.;

 • sand, jord, plast, gummi, rusk og rask
 • tamponger, bleier, bind, Q-tips, hår, medisiner
 • matrester, kaffegrut, matoljer, stekefett, tørkepapir
 • spiker, skruer, sigaretter, snus, tannpirkere
 • white spirit, maling, frostvæske, løsemidler, bensin, kjemikalier

Dette er nødvendige bruksregler av hensyn både til din egen pumpe og til renseprosessen i det sentrale renseanlegget.

KJØREREGLER FOR KJØKKEN

JA!

 • Oppvaskvann
 • Annet flytende det er naturlig å skylle ned i avløpet
 • Zalo er bra for fettoppløsning i anlegget

NEI!

 • Matrester, kaffegrut, matoljer, stekefett (tørk pannen med tørkepapir før vask)
 • Tannpirkere og annet rusk
 • Løsemidler, frostvæske og kjemikalier